نمایش دادن همه 15 نتیجه

کولر گازی 12000 گرین سری دیاموند H12P1T1/R1-J

25,042,500 تومان
    • دارای قدرت پرتاب باد تا 15 متر
    • دارای عملکرد سرمایش و گرمایش
    • دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
    • دارای قابلیت اتصال به وایفای Wifi.
    • دارای قدرت توزیع یکنواخت جریان هوا
    • دارای کمپرسور روتاری و گاز مبرد R410a.
    • دارای برق مصرفی بصورت تک فاز (مصرف برق بسیار کم)

کولر گازی 18000 گرین سری دیاموند H18P1T1/R1-J

34,492,500 تومان
    • دارای عملکرد سرمایش و گرمایش
    • دارای کمپرسور روتاری و گاز مبرد R410a.
    • مناسب برای مساحت 25 الی 35 متر مربع (براساس شرایط)
    • دارای قدرت پرتاب باد تا 15 متر و فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
    • برق مصرفی تک فاز 220 ولت + قابلیت اتصال به وایفای Wifi

کولر گازی 24000 گرین سری دیاموند H24P1T1/R1-J

38,508,750 تومان
    • ظرفیت سرمایش-گرمایش کولر ۲۴۰۰۰
    • محدوده ظرفیت سرمایشی ۲۰ تا ۳۰ هزار BTU/hr.
    • ظرفیت سرمایش ۲۴۰۰۰ BTU/hr.
    • ظرفیت گرمایش ۲۵۰۰۰ BTU/hr.
    • میزان پرتاب باد ۱۵ متر
    • نوع برق مصرفی تک فاز
    • میزان مصرف برق ۹.۷۷
    • قطر لوله رفت ۶.۳۵ اینچ

کولر گازی 30000 گرین سری دیاموند H30P1T1/R1-J

51,502,500 تومان
    • دارای عملکرد سرمایش و گرمایش
    • دارای کمپرسور روتاری و گاز مبرد R410a.
    • مناسب برای مساحت 40 الی 60 متر مربع (براساس شرایط)
    • دارای قدرت پرتاب باد تا 15 متر و فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
    • برق مصرفی تک فاز 220 ولت + قابلیت اتصال به وایفای Wifi

کولر گازی 9000 گرین سری دیاموند H09P1T1/R1-J

23,506,875 تومان
    • دارای قدرت پرتاب باد تا 15 متر
    • دارای عملکرد سرمایش و گرمایش
    • دارای قابلیت اتصال به وایفای Wifi.
    • دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
    • دارای قدرت توزیع یکنواخت جریان هوا
    • دارای کمپرسور روتاری و گاز مبرد R410a.
    • دارای برق مصرفی بصورت تک فاز (مصرف برق بسیار کم)

کولر گازی ON-OFF گرین 9000 مدل GWS-H09P1T1/R1

21,735,000 تومان
   • ظرفیت سرمایش-گرمایش کولر ۹۰۰۰
   • محدوده ظرفیت سرمایشی تا ۱۰ هزار BTU/hr.
   • ظرفیت سرمایش ۹۰۰۰ BTU/hr.
   • ظرفیت گرمایش ۱۰۰۰۰ BTU/hr.
   • میزان پرتاب باد ۱۵ متر
   • نوع برق مصرفی تک فاز
   • میزان مصرف برق ۳.۵۹
   • قطر لوله رفت ۰.۳۸ اینچ

کولرگازی ON-OFF گرین 12000 مدل GWS-H12P1T1/R1

23,152,500 تومان
   • ظرفیت سرمایش-گرمایش کولر ۱۲۰۰۰
   • محدوده ظرفیت سرمایشی ۱۰ تا ۲۰ هزار BTU/hr.
   • ظرفیت سرمایش ۱۲۰۰۰ BTU/hr.
   • ظرفیت گرمایش ۱۳۰۰۰ BTU/hr.
   • میزان پرتاب باد ۱۵ متر
   • نوع برق مصرفی تک فاز
   • میزان مصرف برق ۴.۸۱
   • قطر لوله رفت ۰.۳۸ اینچ

کولرگازی ON-OFF گرین 18000 مدل GWS-H18P1T1/R1

30,240,000 تومان
   • ظرفیت سرمایش-گرمایش کولر ۱۸۰۰۰
   • محدوده ظرفیت سرمایشی ۱۰ تا ۲۰ هزار BTU/hr.
   • ظرفیت سرمایش ۱۸۰۰۰ BTU/hr.
   • ظرفیت گرمایش ۱۹۰۰۰ BTU/hr.
   • میزان پرتاب باد ۱۵ متر
   • نوع برق مصرفی تک فاز
   • میزان مصرف برق ۶.۸۱
   • قطر لوله رفت ۰.۲۵ اینچ

کولرگازی ON-OFF گرین 24000 مدل GWS-H24P1T1/R1

35,437,500 تومان
   • ظرفیت سرمایش-گرمایش کولر ۲۴۰۰۰
   • محدوده ظرفیت سرمایشی ۲۰ تا ۳۰ هزار BTU/hr.
   • ظرفیت سرمایش ۲۴۰۰۰ BTU/hr.
   • ظرفیت گرمایش ۲۵۰۰۰ BTU/hr.
   • میزان پرتاب باد ۱۵ متر
   • نوع برق مصرفی تک فاز
   • میزان مصرف برق ۹.۷۷
   • قطر لوله رفت ۶.۳۵ اینچ

کولرگازی ON-OFF گرین 30000 مدل GWS-H30P1T1/R1

47,250,000 تومان
    • ظرفیت سرمایش-گرمایش کولر ۳۰۰۰۰
    • محدوده ظرفیت سرمایشی ۲۰ تا ۳۰ هزار BTU/hr.
    • ظرفیت سرمایش ۳۰۰۰۰ BTU/hr.
    • ظرفیت گرمایش ۳۰۵۰۰ BTU/hr.
    • میزان پرتاب باد ۱۵ متر
    • نوع برق مصرفی تک فاز
    • میزان مصرف برق ۱۱.۲۲
    • قطر لوله رفت ۰.۲۵ اینچ

کولرگازی اینورتر گرین مدل GWS-H09P1T1A ظرفیت 9000

24,570,000 تومان
  • ظرفیت سرمایش-گرمایش کولر ۹۰۰۰
  • محدوده ظرفیت سرمایشی تا ۱۰ هزار BTU/hr.
  • ظرفیت سرمایش ۹۰۰۰ BTU/hr.
  • ظرفیت گرمایش ۱۰۰۰۰ BTU/hr.
  • میزان پرتاب باد ۱۵ متر
  • نوع برق مصرفی تک فاز
  • میزان مصرف برق ۳.۲
  • قطر لوله رفت ۰.۳۸ اینچ

کولرگازی اینورتر گرین مدل GWS-H12P1T1A ظرفیت 12000

26,105,625 تومان
  • ظرفیت سرمایش-گرمایش کولر ۱۲۰۰۰
  • محدوده ظرفیت سرمایشی ۱۰ تا ۲۰ هزار BTU/hr.
  • ظرفیت سرمایش ۱۲۰۰۰ BTU/hr.
  • ظرفیت گرمایش ۱۳۰۰۰ BTU/hr.
  • نوع برق مصرفی تک فاز
  • میزان مصرف برق ۴.۳۱
  • قطر لوله رفت ۰.۲۵ اینچ
  • قطر لوله برگشت ۰.۵۸ اینچ

کولرگازی اینورتر گرین مدل GWS-H18P1T1A ظرفیت 18000

32,956,875 تومان
   • ظرفیت سرمایش-گرمایش کولر ۱۸۰۰۰
   • محدوده ظرفیت سرمایشی ۱۰ تا ۲۰ هزار BTU/hr.
   • ظرفیت سرمایش ۱۸۰۰۰ BTU/hr.
   • ظرفیت گرمایش ۱۹۰۰۰ BTU/hr.
   • میزان پرتاب باد ۱۵ متر
   • نوع برق مصرفی تک فاز
   • میزان مصرف برق ۷.۶
   • حداکثر طول لوله کشی ۱۲ متر

کولرگازی اینورتر گرین مدل GWS-H24P1T1A ظرفیت 24000

43,056,090 تومان
   • ظرفیت سرمایش-گرمایش کولر ۲۴۰۰۰
   • محدوده ظرفیت سرمایشی ۲۰ تا ۳۰ هزار BTU/hr.
   • ظرفیت سرمایش ۲۴۰۰۰ BTU/hr.
   • ظرفیت گرمایش ۲۵۰۰۰ BTU/hr.
   • میزان پرتاب باد ۱۵ متر
   • نوع برق مصرفی تک فاز
   • میزان مصرف برق ۹.۱۰
   • قطر لوله رفت ۰.۳۸ اینچ

کولرگازی اینورتر گرین مدل GWS-H30P1T1A ظرفیت 30000

58,530,465 تومان
   • ظرفیت سرمایش-گرمایش کولر ۳۰۰۰۰
   • محدوده ظرفیت سرمایشی ۲۰ تا ۳۰ هزار BTU/hr.
   • میزان پرتاب باد ۱۵ متر
   • نوع برق مصرفی تک فاز
   • حداکثر طول لوله کشی ۱۵ متر
   • حداکثر ارتفاع لوله کشی ۱۰ متر
   • بازدهی سرمایش EER. ۳.۲۱
   • بازدهی گرمایش COP. ۳.۶۴