طرح سه بعدی

سقف کشسان یا همان باریسول در طرح های سه بعدی