طرح آسمان

سقف کشسان یا همان باریسول در طرح های آسمان